Wednesday, June 22, 2011

Karbala

Fatah bhi zaalim ki shikast nazar aati hai
Kya khoob sabaq Yazeed ko sikhaya Hussain Ne

Ek Imam ki bai'yat ka talabgaar haakim bahut
Haq pe khada hai kaun bataya Hussain Ne

Lashkar saikdon ke dilaate nahin hain jeet
bahattar shahadaton se bataya Hussain Ne

Kadiyal jawan ki laash uthata hai ghareeb baap
Har dard ko aankh se bahaya Hussain Ne

Khoone mazloom bah gaya Islam ki baqa me
Ab jo bhi hamara hai diya sab Hussain Ne

No comments: